Translations of this page:

sftp käyttöesimerkkejä linux ympäristössä

Komento sftp pitäisi löytyä useimmista linux/unix versioista ja tässä lyhyt demonstraatio sen käytöstä:

laakkone@azha:~/Desktop/ilmari$ ls
default.css ilmari.jpg index.html
laakkone@azha:~/Desktop/ilmari$ sftp laakkone@personal.lut.fi
Connecting to personal.lut.fi...
Password: 
sftp> ls
ilmari.laakkonen  
sftp> cd ilmari.laakkonen
sftp> ls
index.html 
sftp> ls -la
drwxr-s---  2 laakkone 48      4096 Mar 2 05:57 .
drwxr-xr-x  3 0    0      4096 Mar 2 05:57 ..
-rwxr-x---  1 laakkone 48      1245 Mar 2 05:57 index.html
sftp> put *
Uploading default.css to /ilmari.laakkonen/default.css
default.css                           100% 292   0.3KB/s  00:00  
Uploading ilmari.jpg to /ilmari.laakkonen/ilmari.jpg
ilmari.jpg                            100%  32KB 31.9KB/s  00:00  
Uploading index.html to /ilmari.laakkonen/index.html
index.html                            100% 1432   1.4KB/s  00:00  
sftp> ls -la
drwxr-s---  2 laakkone 48      4096 Mar 2 06:08 .
drwxr-xr-x  3 0    0      4096 Mar 2 05:57 ..
-rwxr--r--  1 laakkone 48      292 Mar 2 06:08 default.css
-rw-r--r--  1 laakkone 48     32645 Mar 2 06:08 ilmari.jpg
-rwxr-x---  1 laakkone 48      1432 Mar 2 06:08 index.html
sftp> bye
laakkone@azha:~/Desktop/ilmari$ 

Graafisen vaihtoehdon tarjoavat esimerkiksi gFTP ja Gnomen tiedostonhallintaohjelma Nautilus. Käytettäessä gFTP:tä, valitaan protokollaksi SSH2 ao. kuvan mukaisesti.

Nautilusta käytettäessä yhteys voidaan muodostaa valitsemalla Gnomen valikkopalkista Sijainnit(Places)→Yhdistä palvelimeen(Connect to Server…). Avautuvassa ikkunassa valitaan palvelun tyypiksi (service type) SSH ja syötetään palvelimen osoite sekä käyttäjätunnus. Halutessaan voit myös syöttää kansio(folder)-kohtaan kotisivuhakemistosi, joka aukeaa tällöin suoraan.

Salasanaa kysytään vielä erikseen, jonka jälkeen kotisivuhakemistosi on liitetty Nautilukseen ja voit siirtää koneeltasi tiedostoja copy/pastella tai muokata palvelimella olevia tiedostoja suoraan haluamallasi editorilla. Nautiluksella liitettyihin hakemistoihin pääsee käsiksi komentorivillä kotihakemistosta löytyvät piilokansion ~/.gvfs/ kautta.

 
/opt/webdata/webroot/wiki/data/pages/help/sftp_linux.txt · Viimeksi muutettu: 2011/10/11 11:40 (ulkoinen muokkaus)
[unknown button type]
 
Jollei muuta ole mainittu, niin sisältö tässä wikissä on lisensoitu seuraavalla lisenssillä: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki