StarT-tulokset 2020

Kuten muutkin alueelliset StarT-festarit, LUMA-keskus Saimaan StarT-festarit peruuntuivat koronatilanteen vuoksi. Osallistuvat oppimisyhteisöt ehtivät kuitenkin toteuttaa tai vähintään ideoida useita ansiokkaita projekteja ja hyviä käytänteitä.

LUMA-keskus Saimaan tuomaristo arvioi työt niistä toimitetun materiaalin pohjalta. Pari tiimiä hyödynsi myös tarjoamamme mahdollisuuden esitellä työt tuomariston edustajalle etäyhteydellä. Palkinnot jaettiin virtuaalisesti 8.5.2020 (tallenne palkintojenjaosta löytyy täältä). Tässä lista palkituista:

Varhaiskasvatus ja esikoulu

 • 1. sija: Matokompostori (Sammontalon päiväkoti)
 • 2. sija: Valoa ja varjoa (Päiväkoti Satulaiva)
 • Jaettu 3. sija: MoveLove, Tulivuoritutkimuksia (Kourulan päiväkoti)
 • Pienimpien paras: Pistääkö tuo? (Päiväkoti Satulaiva)
 • Kunniamaininta: Ihmeellinen ihminen (Taipalsaaren kirkonkylän koulun esiopetus)

Alakoulu

 • 1. sija: Karkit limussa ja muita makeita tutkimuksia (Korkea-ahon koulu)
 • Kunniamaininta: Veden valtakunta (Taavetin koulu)

Yläkoulu ja lukio

 • Yläkoulusarjan voittaja: The Sustainability of the Clothes (Vuoksenniskan koulu)
 • Lukiosarjan voittaja: The Town I Want to Live In (Lappeenrannan Lyseon lukio)

Lyseon lukion projekti palkittiin myös valtakunnallisesti, Tilastokeskuksen myöntämällä 500 euron stipendillä parhaalle tilastollisia menetelmiä hyödyntäneelle nuorten tiimille!

Käytänteet

 • 1. sija: Ihmeellinen ihminen – Opitaan yhdessä (Taipalsaaren kirkonkylän koulun esiopetus & LAB-ammattikorkeakoulu)
 • 2. sija: Robo-jengi (Eskolanmäen koulu)
 • 3. sija: Greenreality-lupaus (Sammonlahden koulu)

Ihmeellinen ihminen – Opitaan yhdessä -yhteistyö ja Greenreality-lupaus ovat molemmat Kansalliset parhaat -listalla, viiden valtakunnallisesti parhaan käytänteen joukossa! Katso tiedote.

Ihmeellinen ihminen – Opitaan yhdessä -yhteistyö on myös LUMA StarT Education award -ehdokkaana 10 kansainvälisesti parhaan käytänteen joukossa! Katso tiedote. Voittaja julistetaan virtuaalisessa StarT-gaalassa 4.6.2020.

Projektien ja käytänteiden esittelyt tuomaripalautteineen

Tuomaristoomme kuuluivat LUMA-keskus Saimaan johtaja Virpi Junttila ja varajohtaja Johanna Naukkarinen LUT-yliopistolta, TEK:n alueasiamies Saku Laapio, LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiön toimitusjohtaja Timo Alho sekä TKI-johtaja Pasi Juvonen LAB-ammattikorkeakoulusta.

VARHAISKASVATUKSEN JA ESIKOULUJEN PROJEKTIT

Kourulan päiväkoti / Kuusenkolon esiopetus: MoveLove – terveyttä liikunnasta

Talven aikana lapsia on innostettu järjestelmällisesti liikuntaan siinä määrin, että heitä on alkanut kiinnostaa mm. sydämen lyönnit. Tähän haettiin lisätietoja aktiivirannekkeita käyttämällä.

Sammontalon päiväkoti: Matokompostori

Projektissa tutkittiin kompostoitumista – miten se mato sen tekee? Lasipurkkiin laitettiin multaa, maatuvaa ainesta lehtiä, neulasia, perunankuoria ja banaaninkuorta sekä matoja. Purkin sisällön kehittymistä seurattiin talven mittaan.

Päiväkoti Satulaiva: Valoa ja varjoa

Projektissa tutkittiin varjojen muodostumista eri näkökulmista. Varjoja tutkailtiin ulkona auringonvalossa ja luotiin taskulampun ja erilaisten materiaalien avulla, tutkittiin pienten muovieläinten aiheuttamia varjoja ja piirrettiin varjo paperille, toteutettiin varjonukketeatteri sekä varjotanssi.

Päiväkoti Satulaiva: Pistääkö tuo?

Projektissa 1-3 vuotiaat lapset suorittivat omakohtaisen tutkimuksen luonnosta löytyvien materiaalien pistelevyydestä metsäretkiensa yhteydessä elo – tammikuussa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin aistinvaraista koskettelua. Tutkimustuloksena havaittiin mm, että paljain käsin pistävä materiaali ei pistäkään kurarukkanen kädessä.

Päiväkoti Satulaiva / Tuulihatut: Tulivuoritutkimuksia Tuulihatuissa

Projekti lähti liikkeelle yksinkertaisesta kokeesta, kelluuko kivi. Aihe jatkui kysymyksellä, mistä kivet tulevat ja laajeni käsittelemään tulivuoria erilaisista näkökulmista. Tulivuoria tutkittiin kirjoista, niistä tehtiin askarteluja ja omia kokeita. Projektissa tunnistettiin myös erilaisia tiedonhankintakanavia. Asiaa tutkittiin kirjoista ja videoilta, yhteyttä otettiin Skypellä oikeaan tulivuoritutkijaan ja kartasta etsittiin maailman suurin tulivuori.

Kirkonkylän koulu / Esiopetus Taipalsaari: Ihmeellinen ihminen

Projektissa tutustuttiin monipuolisesti ihmiseen yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Aivan loistava hyvä käytänne / projekti! (peukutus)

Kirkonkylän koulu / Esiopetus Taipalsaari: Hiilikädenjälkiä Taipalsaarelta

Projektissa mietittiin jätteiden kierrätyksen merkitystä sekä kokeiltiin eri materiaalien maatumista käytännössä. Lisäksi lapset askartelivat roskista avaruusaluksen, liukurin ja taidetta.

ALAKOULUJEN PROJEKTIT

Kaukaan koulu: Tiedekerho tutkii

Säännöllisesti kokoontuneessa tiedekerhossa on havainnollistettu erilaisia fysikaalisia ilmiöitä lasten valitsemien tiedetemppujen avulla. Temput on dokumentoitu sähköiseen muotoon.

Korkea-ahon koulu: Karkit limussa ja muita makeita tutkimuksia

Projektissa tutkittiin sokeriliuoksia ja niiden käyttäytymistä. Sokereita tutkittiin aluksi teoriatasolla. Lapset toteuttivat paritöinä erilaisia sokeriliuoskokeita, sokerisateenkaaren, sokerivesiväreillä maalaamista, maksimimäärän sokeria liuottamista veteen ja karkkien liukenemista limppariin. Ensin mietittiin hypoteesi sokerin käyttäytymisestä ja sitten hypoteesia testattiin käytännön kokeella. Tulokset raportoitiin.

Lappeen koulu: Ekorakennelmat

Projektissa askarreltiin kierrätysmateriaaleista erilaisia lasten suunnittelemia pienoismalleja huoneista, majoista tai kulkkuneuvoista. Rakennelmiin yhdistettiin erilaiset tarinat sekä ekologisuus.

Taavetin koulu: Veden valtakunta

Projektissa tutustuttiin veteen ja sen olomuotoihin opettajien valmisteleman kokonaisuuden kautta. Hankkeeseen kuului tehtävävihkon täyttöä, erilaisia vesi-aiheisia käytännön kokeita veden olomuodoista ja pintajännityksestä sekä pohdintaa veden kierrosta ja puhdistamisesta.

Sammonlahden koulu: Entun kotikaupunki

Projektissa pohdittiin oppilaiden toimesta osana elämänkatsomustiedon oppitunteja mielekkään elämän perusedellytyksiä lapsen näkökulmasta. Pohdintojen tulokset kuvattiin maalauksen muotoon, joka kuvaa päähahmon Entun näkökulmasta mielekkään elin- ja kasvuympäristön. Projektia on tarkoitus jatkaa pienoismallin muotoon.

 

YLÄKOULU- ja LUKIOPROJEKTIT

Sammonlahden koulu: Jouluvalon muuttaminen

Hienon projekti-idean toteutus näyttäisi jääneen pandemia-tilanteen jalkoihin. Tuomaristo toivoo, että koulussa pystytään jatkamaan projektia tilanteen normalisoiduttua ja valmis projekti päästään esittelemään muille kevään 2021 StarT-festivaaleilla.

Sammonlahden koulu: Veteen lisätyn hiilidioksidin vaikutus karkkisuihkuun

Nuoria laajasti kiinnostavaan ilmiöön perustuvan projektin toteutus näyttäisi jääneen pandemia-tilanteen jalkoihin. Tuomaristo toivoo, että koulussa pystytään jatkamaan projektia tilanteen normalisoiduttua ja valmis projekti päästään esittelemään muille kevään 2021 StarT-festivaaleilla.

Sammonlahden koulu: Shabby Planet-digitaalinen oppimispeli

Shabby Planet on mielenkiintoinen ja kehittävä oppimispeli, joka tuo hyvin esille kestävää kehitystä ja haastaa pelaajat pohtimaan omia valintojaan. Peli on monipuolisen ja monialaisen yhteistyön tulosta ja sitä voidaan hyödyntää useiden eri oppiaineiden ja teema-alueiden opetuksessa. Projektidokumentaatiosta ei valitettavasti oikein käynyt ilmi se, miten pelin kehitys on käytännössä edennyt ja mikä oppilaiden rooli projektissa on ollut. Vaikka nuoret todennäköisesti ovat osallistuneet projektin toteutukseen, ei nuorten aktiivisuus välity projektin kuvauksesta. Tähän voi hyvinkin olla yhtenä syynä kevään poikkeustilanne. Vaikuttaa siltä, että peli ja sen hyödyntäminen tarjoaa monia hyviä mahdollisuuksia myös oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista nouseviin StarT-jatkoprojekteihin.

Käytänteenä kuvatun kaltainen monien koulun sisäisten ja ulkoisten toimijoiden yhteinen pelikehitysprojekti on varmasti eri osapuolille haastava, mutta myös antoisa hanke. Oppilaiden mukana olon tavoista riippuen se voi myös tarjota oppilaille hienon ikkunan kurkistaa pelikehitysmaailman todellisuuteen ja työelämään.

Vuoksenniskan koulukeskus: The Sustainability of the Clothes

Muodin ja kestävän kehityksen yhdistävä projekti-idea kiinnittyy varmasti monen nuoren arkeen ja elämään. Projektidokumentaatiosta välittyy vahvasti nuorten innostus ja aktiivisuus projektin toteuttamisessa sekä sitoutuminen projektiin. Projekti on selkeästi kehittänyt nuorten tiimityöskentelytaitoja, organisointitaitoja ja myös esiintymistaidot ovat saaneet harjoitusta, kun projektissa opittua on jaettu koko koululle. Videon välityksellä jaettu materiaali toi hyvin esiin ympäristöön liittyvät ongelmat, joita vaateteollisuudessa on. Projekti eri vaiheet jalkautettiin kouluun ja lopulta saatiin valmis tuote esille kierrätysmateriaalista.

Lappeenrannan Lyseon lukio: The Town I Want to Live In. Erasmus+projekti

Projekti on moniuloitteinen, mutta eheä kokonaisuus, jossa opiskelijat ovat olleet vahvasti mukana tekemässä ja vaikuttamassa asioihin. Kansainvälinen yhteistyö on lisännyt projektin haastetta, mutta myös rikastanut näkökulmia ja oppimista. Projektissa on vahva tutkimuksellinen ote ja opiskelijat ovat päässeet hienosti sisälle tutkimuksen rikkaaseen ja haastavaan maailmaan. Opiskelijat ovat osallistuneet toimintaan vapaaehtoispohjalta, ja projektiin sitoutuminen on ollut vahvaa niin opettajan kuin opiskelijoidenkin puolelta. Projekti on kehittänyt monipuolisesti osallistujien kriittisen ajattelun taitoja, esiintymis- ja kommunikaatiotaitoja, tutkimustaitoja ja erilaisten sovellusten käyttötaitoja toimien oivana tiede- ja teknologiakasvatusalustana. Vaikka koko projektia ei pystytty viemään loppuun tavoiteaikataulussa, on projektissa saatu paljon aikaan jo nyt. Tuomaristo jää mielenkiinnolla odottamaan koko projektin lopputulemana syntyvää kaupunkisuunnitelmaa, ja toivoo, että projektin toteuttajilla on mahdollisuus saada suunnitelmasta ammatillista palautetta esim. Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun ammattilaisilta.

 

HYVÄT KÄYTÄNTEET

Kirkonkylän koulu / Esiopetus Taipalsaari: Ihmeellinen ihminen & LAB ammattikorkeakoulu: Opitaan yhdessä

Samaa yhteistyötä eri näkökulmista esittelevät käytänteet yhdistävät hienosti varhaiskasvatuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tarpeita ja tavoitteita. Yhteistyö on selkeästi hyödyttänyt paitsi molempia oppilaitoksia, myös kaikkia siihen osallistuneita eskareita ja opiskelijoita. Toiminta on lähtenyt liikkeelle lasten kysymyksistä, ja sekä lasten että opiskelijoiden rooli on aktiivinen ja keskeinen. Molemmissa oppilaitoksissa opettajien rooli on ollut tukeva ja ohjaava, ja toiminnan omistajuus on kaikkien yhteinen. Käytänne yhdistää monia oppiaineita ja lasten näkökulma on toiminnassa hyvin huomioitu. Kyseessä on erinomainen esimerkki toimivasta kouluasteiden välisestä yhteistyötä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät. Kokonaisuus on huomattavasti enemmän kuin osiensa summa. Dokumentaatio on kattavaa ja lapsilähtöistä. Matkan varrelle mahtuu hienoja kohtaamisia niin virtuaalisesti (esim. opiskelijoiden videotervehdys eskareille) kuin kasvokkainkin (yhteinen toimintapäivä). Korkeakouluopiskelijoille käytäntö on tarjonnut hienon mahdollisuuden perehtyä teoriaan käytännön kautta ja oppia tekemällä elävän elämän tilanteessa. Sekä käytännettä ohjanneet opettajat, että sitä toteuttanee eskarit ja opiskelijat ovat käyneet rohkeasti ison asian kimppuun.

Eskolanmäen Koulu: Robo-jengi

Robo-jengi on rohkea pelinavaus opettajilta ja hyvä esimerkki yhteisopettajuuden hyödyistä. Käytänne koostuu hyvästä suunnitelmasta ja toimivasta toteutuksesta. Vaikka idea on lähtenyt opettajilta, on nuoret saatu hyvin mukaan. Ohjaus on jaettu opettajien kesken ja jaettu asiantuntijuus saatu toimimaan käytännössä erinomaisesti. Nuorille ei annettu valmiita ratkaisuja vaan heidät haastettiin etsimään omia tapoja toteuttaa oppimistaan ja saavuttaa tavoitteensa. Tuloksena syntyi yhdessä tekemistä ja useiden erilaisten oikeiden ratkaisujen havainnollistamista. Robo-jengin työ on vielä hieman kesken ja tarkoituksena on vielä mm. jakaa opittua ja esitellä saavutuksia myös muille oppilaille, mikä kehittää mm. osallistujien esiintymistaitoja. Erityisellä ilolla tuomaristo tervehti sitä, että hankkeessa annettiin ”aikaa leikkiä” ja mahdollisuus saada ahaa-elämyksiä aktiivisen kokeilemisen kautta erehtymistä pelkäämättä.

Tuomaristo kannustaa opettajia jatkamaan käytännettä ja haastamaan oppilaita vielä lisää (esim. antamalla oppilaiden itse ideoida tehtäviä). Opettajien idea eriyttämisen lisäämisestä (vaikeampia tehtäviä edistyneimmille) on myös kannatettava idea, että kaikille oppilaille riittää haastetta ja mielenkiintoista puuhaa, mikä voi entisestään lisätä kiinnostusta ohjelmointia ja robotiikkaa kohtaan.

Kaukaan koulu: Tiedekerho tutkii

Hyvän idean toteutus näyttäisi jääneen pandemia-tilanteen jalkoihin. Tuomaristo toivoo, että koulussa pystytään jatkamaan vastaavaa tiedekerhotoimintaa ja esittelemään sitä muille kevään 2021 StarT-festivaaleilla.

Kimpisen koulu: Ruokailutapahtuman kehittäminen

Käytänne on erinomainen esimerkki tilanteesta, jossa yksittäistä ideaa lähdetään pohtimaan ja työstämään yhdessä oppilaiden kanssa, jolloin pienestä huomiosta kasvaa ilmiön/asian kokonaisvaltainen ja monialainen tarkastelu. Käytännöllinen ajatus luopua tarjottimista kouluruokailussa laajeni kouluruokailutilanteen tarkasteluun niin viihtyvyyden, ekologisuuden kuin taloudellisuuden näkökulmista ja tarjoaa samalla monenlaista tarttumapintaa eri oppiaineiden opetukseen ja oppilasprojekteihin. Käytänne sisältää toimivaa yhteistyötä paikallisten korkeakoulujen (AMK ja yliopisto) kanssa (mm. melumittaukset ja kestävyysasioihin keskittyneet opiskelijakonsultit). Koulun omat oppilaat pääsivät jossain määrin osallistumaan projektiin, mutta heidän osallistamisensa jäi kesken pandemiatilanteen takia. Oppilaat pääsivät osaksi suunnitteluprojektia (vr-lasikokeilut, asioiden selvittäminen). Tuomaristo toivoo, että koululla on mahdollisuus viedä koko hieno suunnitelma loppuun ja haluaa rohkaista osallistamaan koulun oppilaita vielä lisää esim. tiedonkeruuseen ja käsittelyyn.

Sammonlahden koulu: Greenreality-lupaus

Greenreality-lupaus on mukautuva käytänne, joka huomioi hyvin erilaiset ikätasot. Kokonaisuus on hyvin laaja ja yhdistää monia asioita, mikä tuottaa suuren vaikuttavuuspotentiaalin niin yksittäisen koulun kuin koko kaupunginkin tasolla. Viriketarjottimet on selkeä konsepti, joka antaa hyvän pohjan valinnoille ja kunkin luokan omien lupausten suunnitteluun. Tuomaristolle jäi hieman epäselväksi, käydäänkö koko viriketarjotin kaikkien luokkien kanssa läpi ja minkä verran konseptissa on tilaan oppilaiden omille ideoille ja ajatuksille. Uniori-verkkosivuilta löytyvä viestintä on selkeästi suunnattu opettajille ja muille aikuisille. Tuomaristo haastaa käytänteen kehittäjät pohtimaan, voisiko jotain asiaan liittyvää viestintää kohdentaa myös suoraan lapsille ja nuorille sekä sitä, miten lapset ja nuoret voisivat vaikuttaa koko GR-lupauskonseptin kehittämiseen.

Sammonlahden koulu: Shabby Planet-digitaalinen oppimispeli

Tuomaripalaute kirjattu vastaavan projektin kohdalle.

 

Kiitos kaikille StarT-osallistuneille. Toivottavasti näemme teidät – ja uusiakin innostuneita – tulevan lukuvuoden StarT-toiminassa! Ilmoittautua voi jo nyt: start.luma.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *