Archive for the ‘Uncategorized’ Category

LUT Personal palvelin avattu

Friday, March 26th, 2010

Tervetuloa personal.lut.fi palvelimen blog sovellukseen.

Yliopiston opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva voi luoda tänne omia henkilökohtaisia blogejaan. Voit vapaasti esittää omia mielipiteitäsi, kunhan vain muistat noudattaa suomen lakeja ja asetuksia. Artikkelin tai kommentin kirjoittaja on aina henkilökohtaisesti vastuussa laittoman materiaalin julkaisemisesta internetissä.

Tältä palvelimelta löytyy seuraavat vaihtoehdot sisällön tuottamiseksi:

  • Henkilökohtaiset kotisivualueet jotka tehdään html tai php teknologioilla.
  • Yhteinen julkinen wiki koko yliopiston väelle, toteutettu dokuwiki sovelluksella.
  • Henkilökohtaiset tai jaetut blogit, toteutettu wordpress-mu sovelluksella.

Wikistä löydät lisätietoa palvelimen palveluista.

LUT personal server opened

Monday, February 22nd, 2010

Welcome to blog area of personal.lut.fi server.

You can create your own blogs here if you are either student or personnel of Lappeenranta university of technology. You can freely show your own opinions, just remember what is legal in finland.  Author is always personally responsible for publishing illegal material at internet.

This server provides following choices for managing content for:

  • Personal homepages with ordinary html pages and php.
  • One common wiki to all users powered by dokuwiki.
  • Personal or shared blogs powered by wordpress-mu.

See wiki to find out more information about this server.